NovostiUkratko o...RascigljavanjeMagična kutijaKo smo mi?Korisni materijaliKontakti

Ukratko o ,,Zidovima’’

Ili, zbog čega ,,Rascigljavamo’’

222.png

U Srbiji danas živi oko 7000 dece bez roditeljskog staranja, od kojih je oko 1500 i dalje smeštemo u institucijama. Oko pedeset procenata dece u institucijama su sa nekom od smetnji u razvoju, što dodatno otežava njihovu mogućnost participacije u društvu. Razna istraživanja pokazuju da su deca koja žive u institucijama lišena individualnog pristupa i kontakta sa decom koja žive van institucija, što dokazano rezultira smanjenim šansama za socijalnu interakciju, a samim tim i kvalitetan život i uspešnu socijalnu inkluziju.

Na fakultetima koji obrazuju studente za neku vrstu pedagoškog rada sa decom, ne posvećuje se dovoljna pažnja jačanju kapaciteta za socijalnu inkluziju, a praksa koja uključuje direktan rad sa decom sa razvojnim smetnjama je nedovoljna ili neadekvatna.

Osim toga, u našem društvu i dalje postoji nerazumevanje procesa socijalne inkluzije, kao i stereotipa i predrasuda o deci sa invaliditetom, a pogotovo o decu na institucionalnom smeštaju.

Kako bismo odgovorili na neke od gore navedenih problema, u okviru Programa socijalne zaštite Prijatelja dece Srbije u prethodne četiri godine kontinuiramo nastojimo da razvijemo model socijalne usluge ,,Srušimo zidove’’. Cilj našeg ,,Rascigljavanja zidova’’ je da podržimo proces socijalne inkluzije i unapredimo sistem socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja koja žive u institucijama (do deinstitucionalizacije). Možda se pitate, kako? Na dva načina: kroz direktan rad sa decom, studentima, profesionalcima, roditeljima, medijima, predstavnicima civilnog društva, kao i kroz proces uticaja na donosioce odluka kroz javne debate, prezentacije, sastanke i predloge za poboljšanje politika u ovoj oblasti.

Projekat ,,Srušimo zidove 2 - Podrška deci bez roditeljskog staranja i društva za socijalnu inkluziju’’ negujemo i razvijamo u saradnji sa Domom za decu bez roditeljskog staranja ,,Dragutin Filipović – Jusa’’, Vrtićem ,,Sunčica’’ PU Zvezdara, Prihvatilištem za decu - Beograd i Klubom studenata pedagogije. A sve ovo ne bi bilo moguće bez naših donatora i pokrovitelja Međunarodnog kluba žena iz Beograda.

Nazad
srusimozidove
Autor: Prijatelji dece Srbije sva prava zadržana. Admin: Mwebsited