NovostiUkratko o...RascigljavanjeMagična kutijaKo smo mi?Korisni materijaliKontakti
04-08-2018

Metodologija za ``Rascigljavanje`` zidova dostupna na platformi

Profesionalci Prijatelja dece Srbije su se tokom letnjeg perioda potrudili da pripreme i objedine sve materijale korišćene u Magičnim kutijama i pripreme ih za širu upotrebu. Objedinjeno je 8 radionica, za čije korišćenje je bilo obučeno 18 predstavnika 10 institucija socijalne zaštite. Svi materijali se mogu naći ``fascikli`` Magična kutija.

04-06-2018

Magična kutija - trening za profesionalce

U subotu, 2. Juna 2018, imali smo čast da organizujemo jednodnevnu obuku Srušimo zidove – podrška deci na insitutcionalnom smeštaju, u kojoj je učestvovalo 18 predstavnika iz 13 institucija socijalne zaštite u celoj Srbiji. Tokom obuke smo razgovarali o izazovima u radu i njihovim potencijalnim rešenjima, razmenili znanja i iskustva, podelili našu metodologiju ‘’rascigljavanja’’ zidova, koju smo spakovali u Srušimo zidove – magične kutije. Nadamo se da je ovaj trening početak jedne divne saradnje, a nove korake u istoj očekujemo uskoro!

04-04-2018

Srušimo zidove - Magična kutija

Kroz prethodne faze projekta je realizovano više desetina radionica sa decom, treninga sa studentima, predstavnicima institucija socijalne zaštite, medijima, doneto više dokumenata, sporazuma o saradnji, kratkih filmova, priručnik, itd. Srušimo zidove – Magična kutija, uz podršku Međunarodnog kluba žena, je još jedan u nizu nastojanja i podsticaja kojim se trudimo da osnažimo institucije socijalne zaštite i donosioce odluka da pokrenu dijalog i podsaknemo kvalitetniji rad sa decom na institucionalnom smeštaju, kako bi njihov rast i odrastanje bili kvalitetniji i inkluzivniji. Kroz projekat će biti realizovan trening za predstavnike institucija socijalne zaštite, naša metodologija rada sa decom promovisana i podeljena sa najvažnijim akterima u oblasti i data na upotrebu široj javnosti, kako u Srbiji, tako i regionu.

14-12-2017

Rascigljavanje se nastavlja

Tokom 2017. godine smo se potrudili da, iako bez finansijske podrške, nastavimo saradnju sa institucijama sa kojima smo sarađivali. Naši volonteri su održali više radionica sa decom iz ``Juse`` i Prihvatilišta,a kroz kontinuiran rad na temi smo, kroz Dečju nedelju i radu na razvoju strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja nastojali da uključimo mišljenje dece na institucionalnom smeštaju.

26-12-2016

Šta dalje?

Nakon više od 16 realizovanih radionica sa decom, više javnih predstavljanja, debata i sastanaka, seminara i treninga, ova godina je bila i više nego ispunjena. Kao što smo napomenuli, jedan od ishoda ovog projekta je upravo i platforma ,,Srušimo zidove’’ koja će biti jedan od naših alata u procesu ,,rušenja zidova’’ i zalaganja za bolji položaj dece na institucionalnom smeštaju. Platforma je evolutivnog karaktera i biće kontinuirano dograđivana. A, na kraju godine smo došli i do pitanja: Šta dalje? Pratite nas kako biste otkrili! :)

03-10-2016

Predstavljanje rezultata projekta i platforme

Tokom prvog dana Dečje nedelje, 3. Oktobra 2016. godine, imali smo priliku i da predstavimo ishode našeg ovogodišnjeg rada kao i radnu verziju platforme ,,Srušimo zidove’’. Predstavljanje radne verzije platforme omogućilo nam je da čujemo iskustva organizacija i institucija, i zahvaljujući njihovoj povratnoj informaciji kreiramo koncept konačne verzije platforme ,,Srušimo zidove’’.

01-03-2016

Srušimo zidove 2 – Podrška deci bez roditeljskog staranja i društva za socijalnu inkluziju

Sa ojačanim partnerstvima i novim idejama, bili smo u potpunosti spremni za nove pobede. Uz ponovnu podršku Međunarodnog kluba Žena – Beograd i sa puno entuzijazma krenuli smo u realizaciju druge faze projekta ,,Srušimo zidove’’. Ova faza je obuhvatila povećan obim direktnih aktivnosti sa decom i profesionalcima, i jedan veliki ishod projekta – napraviti internet platformu putem koje ćemo moći da delimo naša iskustva i omogućimo širu saradnju.

20-12-2015

Ishodi i nastavak saradnje

Nakon uspešno realizovanog projekta ,,Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju, na putu ka deinstitucionalnizaciji’’, naučili smo mnogo toga, uspostavili stabilnu saradnju sa institucijama i radili na ojačavanju kapaciteta svih uključenih. Nastojeći da proširimo koncept našeg projekta, nastala je i ideja o uspostavljanju internet platforme, na kojoj ćemo moći da omogućimo dostupnim sve naše sadržaje, deliti iskustva sa drugim organizacijama i institucijama i doprinosimo razvoju dece na institucionalnom smeštaju kako u Srbiji, tako i u regionu i šire.

20-06-2015

Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju

Ideja Socijalne usluge ,,Srušimo zidove’’ se polako razvijala svojim tokom. Tim za socijalnu zaštitu Prijatelja dece Srbije je nastavio da radi na usavršavanju, i tako je nastao projekat ,,Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju, na putu ka deinstitucionalnizaciji’’ koji je, osim ,,Juse’’ i ,,Sunčice’’, uključio i decu iz Prihvatilišta sa decu – Beograd. Cilj projekta je bio proširivanje ciljne grupe i omogućavanje daljeg razvoja modela naše socijalne usluge. Projekat je bio podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

03-03-2015

Podrška

Međutim, 2014. godina je bila teška godina za Srbiju, koju su zadesile katastrofalne poplave i u kojima je uništen ceo jedan grad. Sva podrška je u tom trenutku bila okrenuta Obrenovcu, a znajući da mi nećemo napustiti našu ciljnu grupu, Međunarodni klub žena je sva svoja sredstva u 2015. godini posvetio obnovi Obrenovca. Mi smo sa našim radom nastavili.

03-12-2014

Posebna radost

Ono na šta smo bili posebno ponosni je da je upravo naš projekat odabran za jedan od dva najbolja projekta Međunarodnog kluba žena u 2014. godini, i predstavljen na njihovoj godišnjoj konferenciji za štampu. Zahvaljujući tome, naša ideja i tok razvoja socijalne usluge je bio predstavljen mnogo široj javnosti.

01-12-2014

Rezultati projekta

Ono za šta smo se zalagali je to da nas čuju oni koji mogu da utiču na donošenje odluka. Zbog toga smo rezultate projekta predstavili predstavnicima Parlamenta Republike Srbije tokom Dečje Nedelje, kao i Stručnjacima na tribini na Filozofskom fakultetu održanoj povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta.

10-03-2014

Srušimo zidove – Podrška deci na institucionalnom smeštaju

Prvi ciklus projekta ,,Srušimo zidove’’ je bio poprilično ambiciozan. U vremenski okvir od 10 meseci bilo je potrebno obuhvatiti istraživanje sa studentima, profesionalcima i roditeljima, uraditi obuke za studente, profesionalce, medije, OCD, kao i realizovati 12 radionica sa decom, a na osnovu sveg tog iskustva napisati priručnik i snimiti dokumentarni film. Moramo napomenuti da je sve prošlo u savršenom redu, a sve zahvaljujući izuzetnoj saradnji svih uključenih.

01-02-2014

Novogodišnji poklon

U potrazi za resursima, naišli smo na konkurs Međunarodnog kluba žena – Beograd, koji je posebno namenjen radu sa osetljivim grupama. Osetili smo da je njihov konkurs upravo za nas. Konkretizovan projekat je smešten u vremenski okvir i predat na konkurs. Na našu veliku radost, upravo je ovaj projekat bio naš poklon za Novu 2014. godinu.

15-12-2013

Dalja konkretizacija ideja

Nakon dubinskog upoznavanja sa temom i profesionalcima iz oblasti, studentima i njihovim potrebama i decom, rasla je želja da našu saradnju stavimo u jedan konkretniji okvir. Shvatajući razmer potrebnosti saradnje, napravili smo okvirni plan akcije i razmišljali kako bismo mogli da ga realizujemo. Međutim, naišli smo na problem. Nismo imali dovoljno kapaciteta.

06-06-2012

Razvionica

Iako je od našeg prvog druženja sa decom proteklo podosta vremena, nismo prestajali da razmišljamo o tome šta i kako bismo mogli da radimo. Sa našom grupom volontera smo još onda odlučili da nastavimo da posećujemo Dom ,,Jusa’’ i družimo se sa decom, a tokom poseta smo se dublje upoznavali sa njihovim njihovim potrebama, učili o procesu socijalne inkluzije u praksi kao i o Sistemu socijalne zaštite u Srbiji.

25-12-2011

Kako je sve počelo?

Sve je počelo spontano, tako što smo još pre 5 godina stupili u kontakt sa Domom ,,Jusa’’ i organizovali prvo druženje sa decom. Bilo je to negde oko Nove godine, tako da je bilo reči i o nekim poklonima za drugare. A nakon druženja sa drugarima, imali smo priliku da porazgovaramo sa rukovodiocima institucije i saznali da postoji potreba za jačim povezivanjem i kontinuiranom saradnjom.

srusimozidove
Autor: Prijatelji dece Srbije sva prava zadržana. Admin: Mwebsited