NovostiUkratko o...RascigljavanjeMagična kutijaKo smo mi?Korisni materijaliKontakti

Srušimo zidove - Magična kutija

Nova etapa u razmeni znanja i naučenih lekcija

logobos.png

U Srbiji danas živi oko 9000 dece bez roditeljskog staranja, od kojih je oko 1500 i dalje smeštemo u institucije. Oko pedeset procenata dece u institucijama su sa nekom od smetnji u razvoju, što dodatno otežava njihovu mogućnost participacije u društvu. Razna istraživanja pokazuju da su deca koja žive u institucijama lišena individualnog pristupa (veliki broj dece na jednog vaspitača, koji, nažalost, nije u mogućnosti da im se posveti u dovoljnoj i potrebnoj meri) i kontakta sa decom koja žive van institucija, što dokazano rezultira smanjenim šansama za socijalnu interakciju, a samim tim i kvalitetan život i uspešnu socijalnu inkluziju. Osim toga, u našem društvu i dalje postoji nerazumevanje procesa socijalne inkluzije, kao i stereotipa i predrasuda o deci sa invaliditetom, a pogotovo o deci na institucionalnom smeštaju. Studenti resornih fakulteta nemaju dovoljno prakse u direktnom radu sa decom, pogotovo sa decom na institucionalnom smeštaju, dok je sagorevanje profesionalaca u institucijama, prema našim podacima, sve češća pojava.

Kako bismo odgovorili na neke od gore navedenih problema, u okviru Programa socijalne zaštite Prijatelja dece Srbije u prethodne četiri godine kontinuiramo nastojimo da razvijemo model socijalne usluge Srušimo zidove. Cilj našeg ‘’rascigljavanja zidova’’ je da podržimo proces socijalne inkluzije i unapredimo sistem socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja koja žive u institucijama (do deinstitucionalizacije). Možda se pitate, a kako? Na nekoliko načina: kroz direktan rad sa decom, studentima, profesionalcima, roditeljima, medijima, predstavnicima civilnog društva, a osim toga i kroz kontinuirani proces uticaja na donosioce odluka kroz javne debate, prezentacije, sastanke i predloge za poboljšanje politika u ovoj oblasti.

Kroz prethodne faze projekta je realizovano više desetina radionica sa decom, treninga sa studentima, predstavnicima institucija socijalne zaštite, medijima, doneto više dokumenata, sporazuma o saradnji, kratkih filmova, priručnik, itd. Srušimo zidove – Magična kutija je još jedan u nizu nastojanja i podsticaja kojim se trudimo da osnažimo institucije socijalne zaštite i donosioce odluka da pokrenu dijalog i podsaknemo kvalitetniji rad sa decom na institucionalnom smeštaju, kako bi njihov rast i odrastanje bili kvalitetniji i inkluzivniji. Kroz projekat će biti realizovan trening za predstavnike institucija socijalne zaštite, naša metodologija rada sa decom promovisana i podeljena sa najvažnijim akterima u oblasti i data na upotrebu široj javnosti, kako u Srbiji, tako i regionu.

Projekat Srušimo zidove, i ove godine podržava Međunarodni klub žena iz Beograda.

Nazad
srusimozidove
Autor: Prijatelji dece Srbije sva prava zadržana. Admin: Mwebsited