NovostiUkratko o...RascigljavanjeMagična kutijaKo smo mi?Korisni materijaliKontakti

Magična kutija

Ili, kako razmeniti i podeliti naučeno

Untitled design.png

Dokumenti koji se pred vama nalaze možemo nazvati priručnikom, ali mi to ipak ne želimo. Ono što bismo mi voleli je da ovaj set radionica, umesto priručnika, bude jedan polaznik i idejnik! A šta to znači? Znači da radionice koje predlažemo razmotrite i koristite kao polazište - idejnik za radionice koje ćete prilagoditi svom radu, svojoj instituciji, i naravno, deci koja u vašoj instituciji borave. Naravno, svesni postojećih problema u sistemu socijalne zaštite, razumemo da, ponekad, ponestaje vremena i ljudskih kapaciteta da se kvalitetne aktivnosti sa decom pripreme i realizuju. Zbog toga ovaj set sadrži u potpunosti pripremljene radionice sa pripremljenim materijalima za njihovo direktno korišćenje.

Sve radionice bazirane su na konceptu dečjih prava Konvencije UN, i cilj istih je da se deca upoznaju sa njima. Bave se pravima na igru, slobodno vreme, participaciju, pristup kulturi, uvažavanjem, samospoznajom, međutim, to im nije jedina svrha. Naše radionice podstiču saradnju među decom, decom i odraslima, otkrivaju razumevanja različitih pojmova i koncepata, podstiču razvoj različitih veština, kreativnosti i kritičkog mišljenja.

U nastavku možete videti osam potpunosti pripremljenih radionica sa materijalima. Sav materijal možete štampati, kopirati, ponovo koristiti, podeliti sa kolegama iz drugih institucija.

1. Moje pravo na obrazovanje
2. Moje pravo na identitet
3. Moje pravo na upoznavanje i razumevanje sveta oko sebe
4. Moje pravo na izražavanje
5. Moje pravo na sva prava
6. Moje pravo na slobodu
7. Moje pravo na rast i odrastanje u sigurnom okruženju
8. Moje pravo na igru i slobodno vreme


Ono što je važno da znate je da je sav materijal u intelektualnom vlasništvu Prijatelja dece Srbije i da je njegovo objavljivanje i javno publikovanje zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Nazad
srusimozidove
Autor: Prijatelji dece Srbije sva prava zadržana. Admin: Mwebsited