NovostiUkratko o...RascigljavanjeMagična kutijaKo smo mi?Korisni materijaliKontakti

Ko smo mi?

Ili, ko učestvuje u ,,Rasciglavanju zidova’’

o-nama.png

Udruženje Prijatelji dece Srbije PDS je dobrovoljna i neprofitna organizacija civilnog društva. Osnovano je 1990. godine kako bi ostvarivalo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada sa decom i za decu. PDS je je najstarija organizacija te vrste u Srbiji, i jedna od najstarijih u Evropi i svetu. Naslednik je organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane 1880. godine. Sa ogromnim entuzijazmom i žarom, i danas okuplja sve one kojima je stalo do dece, njihovog vaspitanja i razvoja, smisaonog provođenja slobodnog vremena, zaštite njihovih prava.

Međunarodni klub žena - Beograd (IWC) je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja oko 250 članica iz preko 45 zemalja. Organizacija pomaže promociju kulture i tradicije zemalja članica kao i upoznavanje i promociju Srbije kao zemlje domaćina. Značajna aktivnost IWC je podrška aktivnostima lokalnih zajednica i nevladinih organizacije čiji je cilj poboljšanje položaja i ostvarivanje prava najugroženijih grupa u Srbiji, kao što su stara lica, deca i žene iz marginalizovanih grupa, interno raseljena lica... Ova se podrška ostvaruje putem finansijskih donacija za projekte i neposrednog volonterskog rada sa ugroženim grupama. Organizacija prikuplja potrebna sredstva u saradnji sa diplomatskom i poslovnom međunarodnom zajednicom kroz različite humanitarne aktivnosti, od kojih je najznačajnija Božićni bazar.

Dom ,,Dragutin Filipović Jusa’’ se nalazi na Vračaru, osnovan je 1963.g. Jedan je od sedam organizacionih jedinica Centra za zaštitiu odojčadi dece i omladine u Beogradu. Dom brine o deci u okviru dve organizacione jedinice: Prihvatne stanice za decu od 3-7 godina (do 12 dece) i Male domske zajednice za decu sa razvojnim smetnjama od 7-11 godina (11 dece). O deci se stara 16 zaposlenih. Život u domu je sličan porodičnim uslovima, što boravak dece čini znatno boljim i primerenijim njihovom kalendarskom uzrastu i potrebama.

Vrtić ,,Sunčica” se nalazi na Zvezdari i deo je Predškolske ustanove Zvezdara. Vrtić ,,Sunčica’’ tradicionalno neguje proaktivan i kvalitetan odnos za zajednicom i otvoren je za inventivne i nove aktivnosti. Pohađa ga oko 220 dece, a koncept inkluzije dece sa invaliditetom je u ovaj vrtić ušao na velika vrata daleko pre donošenja zakonske osnove u Republici Srbiji.

Prihvatilište za decu - Beograd je ustanova u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, koja zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz cele Srbije, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca ulice. Tokom 57 godina svog rada, prihvatili su i zbrinuli preko 70.000 dece.

Klub studenata pedagogije - Beograd okuplja studente pedagogije Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji se kontinuirano zalažu za bolji položaj i kvalitetnije studije studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Beogradu. KSP to postiže, kako kroz direktno zalaganje za poboljšanje programa studija pedagogije, tako i kroz omogućavanje prvih praktičnih iskustava u radu. Tokom svojih 5 godina postojanja, kroz KSP je prošlo i ,,poraslo’’ više od 100 studenata pedagogije.

Ujedinjenim snagama nastojimo da ojačamo kapacitete svih nas, kako bi deci sa kojom radimo kao i svoj deci na institucionalnom smeštaju u Srbiji bilo bolje. Više informacija o nama možete pronaći na adresi: www.srusimozidove.com/rs/kontakti!

Nazad
srusimozidove
Autor: Prijatelji dece Srbije sva prava zadržana. Admin: Mwebsited